Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Žiadosti, prihlášky a pedagogické charakteristiky - základné školy

Anamnestický hárok.pdf
Pedagogická charakteristika mimoriadne nadaného žiaka.pdf
Pedagogická charakteristika žiaka s MP, pervazívnymi poruchami a i..pdf
Pedagogická charakteristika žiaka ZŠ vzdelávaného v školskej integrácii.pdf
Pedagogická charakteristika žiaka ZŠ.pdf
Posúdenie SZP pred nástupom dieťaťa do ZŠ.pdf
Žiadosť o odporučenie pridelenia asistenta učiteľa.pdf
Žiadosť o prehodnotenie integrácie žiaka ZŠ (intelektové nadanie).pdf
Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka ZŠ zo SZP.pdf
Žiadosť o vyjadrenie k hodnoteniu nedostatočnou známkou integrovaného žiaka.pdf
Žiadosť o vyjadrenie k vzdelávaniu žiaka formou individuálnej integrácie.pdf