Centrum poradenstva a prevencie
Hurbanovo

 

Centrum poradenstva a prevencie (CPP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom od narodenia do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území nitrianskeho kraja.

Zároveň poskytujeme poradenské služby zákonným zástupcom detí, ktoré spadajú do našej regionálnej pôsobnosti.

Vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom, školským podporným tímom a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení zabezpečujeme metodické činnosti.

Služby CPP sú poskytované bezplatne. Vzhľadom na skutočnosť, že žijeme na národnostne zmiešanom území a v našej regionálnej pôsobnosti je veľa škôl a školských zariadení s vyučovacím jazykom maďarským, aj naši odborní zamestnanci hovoria po maďarsky.

Odborní zamestnanci CPP sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Oceníme Vašu dôveru, pozorne Vás vypočujeme a budeme Vás sprevádzať pri hľadaní riešenia vhodného práve pre Vás!

Termín návštevy je potrebné dohodnúť vopred, preto Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na telefónnych číslach, emailom alebo osobne. Kontaktné údaje na naše CPP nájdete v sekcii Kontakt, alebo nám napíšte cez formulár. 


Ďakujeme za dôveru!