Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Zamestnanci

Vedenie CPP Hurbanovo

Psychologičky

Špeciálne pedagogičky

THP zamestnanci