Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Tlačivá

Milí rodičia, vážení pedagógovia a odborní zamestnanci škôl,

žiadame Vás o vyplnenie prihlášky a pedagogickej charakteristiky dieťaťa/žiaka podľa druhu odborného vyšetrenia, o ktoré žiadate.

Žiadosti a vyplnené tlačivá zašlite poštou na adresu:

CPP, Komárňanská 177, 947 01 Hurbanovo

alebo na e-mail:

sekretariat@cpp-hurbanovo.sk