Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Súhlasy s diagnostickým vyšetrením

Súhlas s odborným vyšetrením - maloletý klient.pdf
Súhlas s vyšetrením - plnoletý klient.pdf
Súhlas so skupinovým vyšetrením - do 18 rokov.pdf
Súhlas so skupinovým vyšetrením - nad 18 rokov.pdf