Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Žiadosti, prihlášky a pedagogické charakteristiky - stredné školy

Ped. charakteristika žiaka SŠ.pdf
Pedagogická charakteristika mimoriadne nadaného žiaka.pdf
Pedagogická charakteristika žiaka SŠ vzdelávaného v školskej integrácii.pdf
Žiadosť o odporučenie pridelenia asistenta učiteľa.pdf
Žiadosť o vyjadrenie k hodnoteniu nedostatočnou známkou integrovaného žiaka.pdf