Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Žiadosti, prihlášky a pedagogické charakteristiky - špeciálne školy

Anamnestický hárok.pdf
Pedagogická charakteristika žiaka ŠZŠ.pdf
Žiadosť o odporučenie pridelenia asistenta učiteľa.pdf