Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Správy o činnosti

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti za šk. rok 2021_2022.pdf
Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti za šk.rok 2022_2023.pdf