Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Správy o činnosti

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti za šk. rok 2021_2022.pdf