Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Sponzori

ĎAKUJEME

Aj tá najnáročnejšia prekážka sa ľahko zvládne, ak máte okolo seba podporovateľov.

V máji 2021 sme otvorili brány nášho Centra poradenstva a prevencie na Komárňanskej ulici č. 177 v Hurbanove.

Ďakujeme výnimočným ľuďom a spoločnostiam, ktoré prispeli k rozvoju nášho poradenského centra.

Naďalej hľadáme zdroje, aby sme mohli zrekonštruovať zastaralé sociálne zariadenia pre klientov a zamestnancov nášho centra, aby ste sa u nás cítili príjemne.

Ďakujeme za každý dar poslaný na účet:

SK23 8180 0000 0070 0068 3376

vedený v Štátnej pokladnici. K Vášmu daru pre naše zariadenie môžete dostať Darovaciu zmluvu.

Spojením symbolických príspevkov sa podaria veľké veci.