Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
 Školský podporný tím

Krátky sprievodca princípmi školského podporného tímu:

Školský podporný tím (príručka na stiahnutie) – klikni TU

Koordinácia školských podporných tímov (príručka na stiahnutie) – klikni TU

Multidisciplinárny prístup, školské podporné tímy – klikni TU

Aplikačná pomôcka, ako byť v škole úspešnejší (príručka na stiahnutie) – klikni TU

Publikácie a bulletiny pre odborníkov na témy inkluzívneho vzdelávania. Využite ich ako užitočného sprievodcu pri svoje práci, či vysvetľovaní princípov inkluzívneho vzdelávania širokej verejnosti. Pri použití dokumentov nezabudnite citovať a použiť odkaz na zdroj dokumentu (príručky na stiahnutie) – klikni TU


Podpora duševného zdravia na školách – prevencia sociálno – patologických javov:
Aplikačná pomôcka pre podporu duševného zdravia na školách (príručka na stiahnutie) – klikni TU

Ako zvládnuť emocionálne náročné situácie a tragické udalosti (príručka na stiahnutie) – klikni TU

Zóna bez šikany (metodická príručka na stiahnutie na prevenciu proti šikane)
Zóna bez šikany.pdf