Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Galéria

Pracovné stretnutie kariérnych výchovných poradcov škôl v pôsobnosti CPPPaP Komárno 14.09.2021