Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Kariéra

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.pdf
GDPR - uchádzač o zamestnanie.pdf
Sociálny pedagóg - Hurbanovo.pdf
Psychológ - Štúrovo.pdf
Špeciálny pedagóg - Štúrovo.pdf
Výberové konanie-psychológ.pdf