Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Ponuka pre školy

Ponukový list činností a aktivít pre MŠ.pdf
Ponukový list činností a aktivít pre ZŠ.pdf
Ponukový list činností a aktivít pre SŠ.pdf
Ponukový list činností a aktivít - logopédia.pdf
Žiadosť o poskytnutie služby
Žiadosť o poskytnutie služby z ponukového listu.pdf