Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Žiadosti, prihlášky a pedagogické charakteristiky - materské školy

Anamnestický hárok.pdf
Dotazník pre rodiča - logopedické vyšetrenie - dvojjazyčná verzia.pdf
Osobný záznam predškoláka - školská spôsobilosť- dvojjazyčná verzia.pdf
Osobný záznam predškoláka - školská spôsobilosť.pdf
Pedagogická charakteristika dieťaťa MŠ.pdf
Posúdenie SZP pred nástupom dieťaťa do ZŠ.pdf
Prihláška - školská spôsobilosť MŠ.pdf
Prihláška - včasná diagnostika MŠ.pdf
Žiadosť o odporučenie pridelenia asistenta učiteľa.pdf