Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Kedy sa môžem obrátiť na CPP


 • Ak má moje dieťa problémy v učení
 • Ak má moje dieťa problémy v správaní
 • Ak sa potrebujem poradiť o výchove môjho dieťaťa
 • Ak si chcem overiť, či je moje dieťa intelektovo nadané
 • Ak si chcem overiť, či je moje dieťa zrelé na zaškolenie v prvom ročníku alebo je lepšie nechať ho ešte jeden rok v škôlke
 • Ak si chcem overiť, či moje dieťa môže nastúpiť do školy aj predčasne
 • Ak chcem svojmu dieťaťu pomôcť vybrať si správnu strednú či vysokú školu
 • Ak má moje dieťa emocionálne alebo osobnostné problémy
 • Ak sa moje dieťa nevie sústrediť
 • Ak je moje dieťa neposedné
 • Ak je moje dieťa úzkostné a nesmelé
 • Ak má moje dieťa konfliktné vzťahy so svojim okolím
 • Ak mám pocit, že sa potrebujem s niekým poradiť o svojom dieťati a jeho optimálnom vývine