Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Žiadosti, prihlášky a pedagogické charakteristiky - kariérne poradenstvo

Dotazník pre rodiča žiaka SŠ - kariérne poradenstvo.pdf
Dotazník pre rodiča žiaka ZŠ - kariérne poradenstvo.pdf
Dotazník pre žiaka SŠ - kariérne poradenstvo.pdf
Dotazník pre žiaka ZŠ - kariérne poradenstvo.pdf
Pedagogická charakteristika žiaka SŠ - kariérne poradenstvo.pdf
Pedagogická charakteristika žiaka ZŠ - kariérne poradenstvo.pdf