Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Faktúry, objednávky

Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z.