Centrum poradenstva a prevencie
Hurbanovo

Adresa, email, telefón

Adresa:                                                                                           

Centrum poradenstva a prevencie Hurbanovo                                                     
Komárňanská 177                                                                                                    
947 01  Hurbanovo

Centrum poradenstva a prevencie elokované pracovisko Štúrovo
Družstevný rad 22
943 01 Štúrovo

Sekretariát  
Tel.:                                                                                                        035/7731408-Hurbanovo
035/7732663-Hurbanovo                                    
036/6221098-Štúrovo
Mobil:
0910 / 510 033
Email:
sekretariat@cpp-hurbanovo.sk

Riaditeľka
Tel.:
035/ 640 00 81
Email:
riaditel@cpp-hurbanovo.sk